Skip to content

Fő tevékenységeink


Társasházkezelésünk fő tevékenysége társasházak teljes körű közös képviselete, és üzemeltetési feladatainak ellátása.
Minden általunk képviselet társasház külön egységként működik, így annak nyilvántartását, könyvelését, számlázási feladatait számítógépes háttérrel végezzük.

Közös képviseletünk telefonon és e-mailen ügyeleti szolgáltatást biztosít a hét minden napján, az estleges felmerülő műszaki problémák gyors orvosolása érdekében.
Közös képviseletünk a 2003. évi CXXXIII. Társasházi törvény alapján végezzük, a törvény határozza meg társasházkezelésünk alap irányelveit.

A pályázatokat állandóan figyeljük és arról a tulajdonosokat a közgyűléseken, tájékoztatjuk.

A jogszabályoknak megfelelően, a kezelésünkben lévő Társasházaknál elvégeztetjük az épületek kötelező, időszakos érintésvédelmi, villámvédelmi, tűzvédelmi berendezéseinek vizsgálatát, és elkészíttetjük a minősítő okiratokat.
A pénztári mozgásokat minimális szinten tartjuk. Közös költséget, és bérleti díjat banki átutalással, csekken, vagy banki készpénzbefizetés formájában tudják a lakók, illetve a tulajdonosok teljesíteni. A vállalkozók által elvégzett munkák ellenértékét, azok teljesítésének ellenőrzését követően, szintén banki átutalással teljesítjük, kiküszöbölve a jelentős pénztári készpénzforgalmat.

Társasházkezelésünk megbízás esetén az alábbi tevékenységeket vállaljuk:

I. Közös képviselettel kapcsolatos feladatok:

Közös képviseleti jogkör ellátása bíróságok és más hatóságok előtt
A közgyűlés határozatainak, döntéseinek előkészítése, végrehajtása, valamint a nyilvántartás vezetése a határozatokról és azok végrehajtásáról a tulajdonosok kiértesítése.
Közgyűlés összehívása igény szerinti időközönként, illetve beszámoló közgyűlés összehívása legalább évente egy alkalommal a törvények szerint május 31.-ig.
közgyűlés összehívásának kezdeményezése azokban az esetekben, amikor a társasház működésében zavarok keletkeznek, illetve amikor az indokolt üzemeltetési, vagy javítási feladatok ellátását felhatalmazás, gazdasági veszélyben van a társasház.

II. A Társasház működésével kapcsolatos teendők ellátása:

A társasház működésének, üzemeltetésének biztosítása, megbízható szervízháttérrel
Társasházkezelésünk fontosnak tartja a társasház állagának, folyamatos felszerelési és berendezési tárgyainak ellenőrzését
A szükséges felújítási munkák közgyűlés elé terjesztése.
Meghibásodások bejelentése esetén intézkedés a javítási feladatok elvégzésére
Felújítások előkészítése, vállalkozók pályáztatása, több árajánlat bekérése, közgyűléssel történő elfogadtatás, lebonyolítás
Szerződéskötés, számla kifizetés
A tervezett felújítási munkálatok ellenőrzése
Üzemeltetési, karbantartási feladatok szervezése
A felújítási munkák körébe nem tartozó karbantartási, hibaelhárítási munkák megrendelése, ellenőrzése és számlák kifizetése

III. Gazdasági, társasházkezelői, könyvelési feladatok, közös költségek:

a tárgyévre vonatkozó költségvetési terv elkészítése és a közgyűlés elé terjesztése
javaslattétel a közös költség összegére vonatkozóan
közös költséghez való hozzájárulás összegének beszedése
tartozó tulajdonosokkal szemben bírósági fizetési meghagyások benyújtása, szükség esetén a végrehajtási eljárások megindítása, jelzálogjog bejegyeztetése
a közös használatú helyiségek bérbeadási lehetőségeinek közgyűlés elé terjesztése
pályáztatás, bérbeadás, teljes körű ügyintézése a társasház nevére pénzintézetnél folyószámla nyitása, kezelése
a gazdasági események lekönyvelése az egyszeres könyvvitel számviteli előírásai alapján
a társasházak alkalmazottaival kapcsolatban a társadalombiztosítási és adójogszabályi előírások, feladatok ellátása, esetenként egyedi megbízások megkötése.
év végén a naplófőkönyv zárása, egyszerűsített mérleg elkészíttetése bevont könyvelővel.

IV. Nyilvántartási feladatok:

a kizárólagos tulajdonrészek tulajdonosainak és használóinak pontos nyilvántartása, a változások folyamatos felvezetése
Épület biztosításával kapcsolatos ügyek intézése: kárbejelentés, kárigény érvényesítése, kár helyreállíttatása; ezek dokumentálása.
a tulajdonostársakat terhelő, külön tulajdonuk használatát érintő bejelentési kötelezettségük alapján bejelentett adatok nyilvántartása
a közös tulajdonban lévő helyiségek és azok bérlőinek nyilvántartása
az alapító okirat és a Szervezeti és Működési Szabályzat földhivatalhoz történő benyújtása, illetve azok egy-egy példányának megőrzése
a szükséges szerződések megkötése a társasház nevében
lakónyilvántartó könyv vezetése, folyamatos karbantartása

Cégünk partnercégei vállalják társasházak kertgondozását és takarítását is, amelyre árat a helyszín előzetes megtekintése után tudnak adni!


TÁRSASHÁZKEZELŐ, KÖZÖS KÉPVISELŐ

Vegye fel velünk a kapcsolatot telefonon, vagy kérjen ajánlatot e-mailen!